Holistische Kinderyoga

Helend spelen

‘Holistisch’ komt van het Griekse woord Holos, dat ‘heel’ betekent. Holistische kinderyoga gaat uit van het ‘helend spelen met kinderyoga’. Elk kind is van nature zichzelf: compleet en heel. Er kan veel gebeuren in een kinderleven waardoor een kind zich niet meer zichzelf, zich niet meer ‘heel’ voelt.

Holistische Kinderyoga benadert een kind in zijn totaliteit. Een holistische werkwijze bevordert bewustwording en het zelfherstellend vermogen bij kinderen. Er komt in deze tijd veel op kinderen af, waardoor het van belang is om kinderen handvatten aan te bieden om bij zichzelf te blijven. Holistische kinderyoga kan hierbij helpen en kinderen ondersteunen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kinderyoga en spelvormen

Kinderyoga bevordert souplesse, kracht en evenwicht in fysiek en mentaal opzicht. Een kinderyoga les kenmerkt zich door een afwisseling van bewegen en rustmomenten. Kindgerichte yogahoudingen (bijv. dierfiguren) worden thematisch aangevuld met liedjes, versjes, sprookjes en verhalen die aansluiten bij de belangstelling en beleving van kinderen. Zij worden zich door yoga-oefeningen op speelse wijze bewust van hun adem, ontwikkelen hun zintuigen en leren verschil waar te nemen tussen spanning en ontspanning. Het ‘voelen’ neemt daarbij een centrale rol in. Vanuit een veilige, niet-competitieve sfeer, kunnen kinderen hun gevoelens en fantasie naar voren brengen, sociale vaardigheden ontwikkelen en zichzelf accepteren zoals ze zijn.

Door gebruik van stiltespel, visualisatie en ontspanning leren kinderen rust te ervaren, te luisteren naar zichzelf en naar anderen. Ze leren hun eigen gevoel en lichaam kennen en hun creativiteit wordt gestimuleerd.

Deze werkwijze bevordert de totaalbeleving van kinderen, waardoor zij yoga elementen ook in hun dagelijks leven makkelijker kunnen gebruiken. Er ontstaat ruimte voor nieuwe inzichten en mogelijkheden voor het kind om in zijn kracht te komen en in balans te blijven.