Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN TOBYYOGA FOR KIDS DEN HAM

Deelname aan één van de lessen betekent dat je akkoord gaat met deze voorwaarden.
Deelname aan de lessen is volledig op eigen risico.
Elke ouder/verzorger is verplicht lichamelijke klachten van het kind voor de les te melden. Deelname is alleen mogelijk als de gezondheid van het kind geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met je huisarts.
TobyYoga heeft het recht een deelnemer de toegang tot de lessen zonder opgave van reden te weigeren.
Bij het niet komen of annuleren van de les binnen een uur voor aanvangstijd van de les, wordt de les in rekening gebracht.

Artikel 1: Overeenkomst

1.1 De overeenkomst tussen TobyYoga en de cursist komt tot stand door aanmelden per email, Facebook of telefoon.
1.2 Deelname aan de lessen betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

Artikel 2: Betaling

2.1 De betaling van de yogalessen bij TobyYoga gaat per lesblok van 8 lessen. Een lesblok van 8 lessen kost € 64, -. Een proefles is altijd eenmalig gratis.
2.2 De cursist verbindt zich in principe aan een vaste lestijd, maar in overleg kan een les op een ander tijdstip of andere dag gevolgd worden.
2.3 De betaling voor een lesblok dient vooraf te geschieden. Voor de betaling wordt een email gestuurd. Betaling per bank of contant, voorafgaande aan het nieuwe lesblok.

Artikel 3: Opzeggen

3.1 De cursist krijgt voor het einde van het lesblok de keuze of hij/zij zich wil op geven voor het nieuwe lesblok.
3.2 Bij tussentijdse opzegging vindt geen restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats. 

Artikel 4: Gemiste lessen

4.1 Als de cursist een les niet kan volgen door ziekte of vakantie, dan is het mogelijk om de les in te halen op de andere avond of ochtend in dezelfde week of in de daarop volgende weken binnen het lesblok. Ook is het mogelijk om in zijn of haar plaats een vriend(in) of familielid mee te laten doen. Dit na overleg met de docent ivm beschikbare ruimte in de les.4.2 Bij gemiste lessen door vakantie of ziekte van de cursist vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Artikel 5: Annulering door TobyYoga

5.1 TobyYoga heeft het recht om zonder opgave van redenen de lessen te annuleren. Zo mogelijk zal in dat geval aan het einde van het lesblok één of meerdere lessen worden toegevoegd.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. TobyYoga verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren.
6.2 Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico van de deelnemer.
6.3 De cursist is verplicht om lichamelijke klachten te melden bij de docent. Deelname is alleen mogelijk als uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel contact op met uw huisarts.
6.4 TobyYoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na de les.

Artikel 7: Uitsluiting

7.1 TobyYoga heeft het recht deelname van een cursist te weigeren als deze niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.
7.2 TobyYoga heeft het recht een deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren zonder opgave van reden